Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Exempció importacions

Estan exemptes les importacions realitzades entre el 30 de gener de 2020 i el 31 de desembre 2021 dels béns necessaris per a combatre els efectes del COVID-19.

Els beneficiaris d'esta franquícia i exempció són les entitats públiques i els organismes privats de caràcter benèfic, caritatiu o filantròpic que hagen sigut autoritzats

També podran beneficiar-se d'esta mesura, altres operadors que importen per compte d'un ens públic o d'un organisme privat autoritzat.Se haurà de justificar que s'actua per compte d'estes entitats i que la destinatària de les mercaderies dispose d'una autorització administrativa en cas de ser un organisme privat de caràcter benèfic.