Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Model 034

Amb efectes 1 de juliol de 2021, es deroga el formulari 034 de «Declaració d'inici, modificació o cessament d'operacions compreses en els règims especials aplicables als serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'Impost sobre el Valor Afegit».