Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Model 034

Amb efectes 1 de juliol de 2021, es deroga el formulari 034 de «Declaració d'inici, modificació o cessació d'operacions compreses en els règims especials aplicables als servicis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i als prestats per via electrònica en l'impost sobre el valor afegit».