Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Delimitació amb el concepte de transmissions patrimonials oneroses de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats

  1. Regla general
  2. Excepcions