Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Tributació en territori comú i territori foral

En els casos que un subjecte passiu efectue operacions en territori comú i als territoris del País Basc o Navarra, caldrà estar al disposat en el Concert Econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, modificat per la Llei 10/2017, de 28 de desembre (BOE del 29 de desembre), i al Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, modificat per la Llei 14/2015, de 24 de juny (BOE del 25 de juny).

En aplicació del disposat en els mateixos, cal diferenciar entre: