Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

F) Operacions exemptes

Són lliuraments de béns o prestacions de serveis que suposen la realització del fet imposable de l'impost, però respecte de les quals la Llei establix que no han de ser sotmeses a gravamen.

En el IVA hi ha dos tipus d'exempcions clarament diferenciades:exempcions plenes i exempcions limitades.

En el cas de les exempcions plenes, a l'empresari o professional que realitza el lliurament o presta el servei i que no repercutix l'impost se li permet deduir el IVA suportat en les adquisicions relacionades amb l'operació exempta, sempre que reunisca tots els requisits per a la deducció.Són exempcions plenes les aplicables a les exportacions i operacions assimilades, operacions relatives a zones franques, dipòsits francs i altres depòsits, règims duaners i fiscals i lliuraments intracomunitaris.

En el supòsit de les exempcions limitades s'establix l'exempció del lliurament del bé o de la prestació del servei, però no es permet deduir el IVA suportat per l'empresari o professional en les adquisicions relacionades amb l'operació exempta.