Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Tipus impositiu del 0 per cent

Des del 23 d'abril de 2020 fins el 31 de desembre de 2021, s'aplicarà el tipus del 0 per cent a les entregues interiors, importacions i adquisicions intracomunitàries de material sanitari per a combatre la pandèmia provocada per la COVID-19 amb els següents requisits:

  1. Els béns als que s'aplicarà el tipus del 0 per cent seran els següents:

    • Per al període comprés entre el 23 d'abril i el 31 d'octubre de 2020, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 28/2020, de 22 de setembre.

    • Per al període comprés entre l'1 de novembre de 2020 i el 30 d'abril de 2021, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 34/2020, de 17 de novembre.

    • Per al període comprés entre l'1 de maig de 2021 i el 31 de desembre de 2021, els enumerats en l'annex del Reial decret-llei 7/2021, de 27 d'abril.

  2. El tipus del 0 per cent s'aplicarà sempre que els destinataris siguen entitats de Dret Públic, clíniques o centres hospitalaris, o entitats privades de caràcter social a què es referix l'apartat tres de l'article 20 de la LIVA.