Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Capítol 7.La fiscalitat de les PIME.El règim simplificat

  1. Introducció
  2. Àmbit d'aplicació del règim simplificat
  3. Renúncia al règim simplificat
  4. Contingut del règim simplificat
  5. Règim simplificat aplicat a les activitats agrícoles, ramaderes i forestals
  6. Obligacions formals
  7. Gestió de l'impost
  8. Suposat pràctic
  9. Qüestions més freqüents plantejades en este capítol