Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Requisits

La devolució de les quotes de IVA suportades en les adquisicions de béns per aquells viatgers no establits al territori de la Comunitat, es realitza mitjançant el reembors de les quantitats satisfetes, sempre que complisquen els següents requisits:

  1. Que els viatgers tinguen la seua residència habitual fora del territori de la Comunitat.La residència habitual dels viatgers s'acreditarà mitjançant el passaport, un document d'identitat o un altre medi de prova admés en dret.

  2. Que els béns adquirits isquen efectivament del territori de la Comunitat.

  3. Que el conjunt de béns adquirits no constituïsca una expedició comercial, és a dir, que es tracte de béns adquirits ocasionalment per a ús personal o familiar o per a ser oferits com regals i que per la seua naturalesa i quantitat no puga presumir-se la seua utilització comercial.

  4. Que l'adquisició dels béns estiga documentada en factura.