Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Capítol 8.La gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit