Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021

Capítol 8.La gestió de l'Impost sobre el Valor Afegit

  1. Introducció
  2. Les autoliquidacions del IVA
  3. Devolucions
  4. Qüestions més freqüents plantejades en este capítol