Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2021.

Devolucions als subjectes passius inscrits en el registre de devolució mensual

Per poder sol·licitar la devolució del saldo existent al final de cada període de liquidació, els subjectes passius hauran d'estar inscrits en el registre de devolució mensual. En un altre cas, només podran sol·licitar la devolució del saldo que tinguen a favor seu al final de l'últim període de liquidació de cada any natural.

El registre de devolució mensual es gestiona per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, sense perjudici del que disposen les normes reguladores dels règims de Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc i de Conveni Econòmic amb la Comunitat Foral de Navarra.

  1. Requisits
  2. Procediment d'inscripció en el registre de devolució mensual