Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Subjecte passiu

El subjecte passiu en les entregues d'ore d'inversió gravades per haver-se efectuat la renuncia a l'exempció és l'empresari o professional per a qui s'efectue l'operació gravada.