Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2022.

Règim especial de l'or d'inversió

Es configura com un règim especial obligatori sense perjudici de la possibilitat de renuncia operació per operació.

L'aplicació d'este règim suposa que les operacions amb ore d'inversió estan amb caràcter general exemptes de l'impost, amb limitació parcial del dret a deducció.

El règim especial de les operacions amb ore d'inversió es considera sector diferenciat de l'activitat empresarial o professional.

  1. Concepte d'ore d'inversió
  2. Exempció de determinades operacions amb ore d'inversió
  3. Renuncia a l'exempció
  4. Deduccions
  5. Subjecte passiu
  6. Obligacions formals