Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Tributació en territori comú i territori foral

En els casos en què un subjecte passiu efectue operacions en territori comú i en els territoris del País Basc o Navarra, caldrà estar al que disposa el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc aprovat per la Llei 12/2002, de 23 de maig, modificat per la Llei 1/2022, de 8 de febrer (BOE del 9 de febrer), i en el Conveni Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra aprovat per la Llei 28/1990, de 26 de desembre, modificat per la Llei 22/2022, de 19 d'octubre (BOE del 20 d'octubre).

En aplicació del que disposen els mateixos, cal diferenciar entre:

  1. País Basc
  2. Navarra