Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous realitzades per particulars i empresaris sense NIF-IVA

S'inclouen ací les adquisicions intracomunitàries de mitjans de transportes nous efectuades per les següents persones:

  • Particulars persones físiques.

  • Persones jurídiques que no actuen com empresaris o professionals i que falten de NIF-IVA.

  • Empresaris que tributen en el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca i que no tenen NIF-IVA.

  • Empresaris que realitzen exclusivament operacions exemptes de l'IVA i que no generen el dret a la deducció de l'IVA suportat, desproveïts de NIF-IVA.

Quan les persones citades en els quatre guions anteriors efectuen adquisicions de béns en uns altres Estats membres de la Unió Europea diferents d'Espanya, la tributació per IVA es localitza en l'Estat d'origen i no hi ha subjecció a l'IVA espanyol pel concepte «adquisició intracomunitària de béns». Açò és així, excepte pel que es refereix a a les adquisicions de mitjans de transport nous; en este cas, l'entrega està exempta de l'IVA en l'Estat d'origen i es grava l'adquisició intracomunitària a Espanya.

Tenen la consideració de mitjans de transport:

  1. Els vehicles terrestres accionats a motor de la qual cilindrada siga superior a 48 cm3 o de la qual potencia excedisca 7,2 kW.

  2. Les embarcacions de la qual eslora màxima siga superior a 7,5 metres, a excepció d'aquelles a les que afecte l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

  3. Les aeronaus pes del qual total al s'enlaire excedisca 1.550 quilograms, a excepció d'aquelles a les que afecte l'exempció prevista en l'àmbit de les operacions assimilades a exportacions.

Tenen la consideració de nous quan es done qualsevol de les circumstàncies següents:

  1. Que la seua entrega s'efectue abans dels tres mesos següents a la data de la seua primera entrada en servei o, tractant-se de vehicles terrestres accionats a motor, abans dels sis mesos següents a la citada data.

  2. Que els vehicles terrestres no hagen recorregut més de 6.000 km, les embarcacions no hagen navegat més de 100 hores i les aeronaus no hagen volat més de 40 hores.

L'adquisició d'un mitjà de transport nou adquirit en un país de la Unió Europea diferent d'Espanya, està subjecta sempre a l'IVA a Espanya quan el mitjà de transport és expedit a la Península o les Balears, independentment de les condicions del transmitent i de l'adquirent.