Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Capítol 3. Fet imposable i Exempcions

  1. Entregues de béns i prestacions de servicis realitzades per empresaris i professionals
  2. Adquisicions intracomunitàries i importacions de béns
  3. Transferències de béns en el marc d'un acord de venda de béns en consigna
  4. Vendes a distancia
  5. Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol