Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries de béns

En el tractament de les adquisicions intracomunitàries de béns, han de distingir-se dos tipus d'operacions clarament diferenciades:

  1. Adquisicions intracomunitàries de béns realitzades a la Península i Illes Balears per empresaris, que tributaran per l'IVA espanyol com a regla general.

  2. Adquisicions intracomunitàries de mitjans de transport nous realitzades per particulars i empresaris sense NIF-IVA a la Península i Illes Balears, que tributen per l'IVA espanyol com a excepció a la regla general.