Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

E) Declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries

Des de l'1 de març de 2020, els empresaris o professionals que envien béns amb destinació a un altre Estat membre en el marc d'acords de venda en consigna, hauran d'incloure en la declaració recapitulativa d'operacions intracomunitàries (model 349):

  1. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari o professional al que van destinats els béns, així com l'import inicial estimat del valor dels mateixos, durant el període de declaració relativa a la data de l'expedició.

  2. El número d'identificació a l'efecte de l'IVA de l'empresari o professional que substituïx al destinatari inicial dels béns, en cas de produir-se tal substitució, durant el període de declaració en el que s'haja anotat en el Llibre registre de determinades operacions intracomunitàries.

  3. Les devolucions de béns des d'un altre Estat membre al que prèviament van anar enviats des del TAI en el marc d'acords de vendes de béns en consigna.