Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes de béns localitzades a l'interior de la Comunitat amb intervenció d'una interfície electrònica

Quan un empresari o professional facilite a través d'una interfície electrònica l'entrega de béns a l'interior de la Comunitat efectuades per empresaris o professionals no establits en la Comunitat i destinataris dels quals no tinguen la condició d'empresaris o professionals, es considerarà que el titular de la interfície ha rebut i lliurat els béns.

A diferència de l'apartat anterior, els béns ja es troben a l'interior de la Comunitat i hem d'analitzar dos entregues de béns:

  1. L'entrega efectuada al titular de la interfície:

    Es localitzarà en l'Estat membre en què es trobaren els béns inicialment. Esta entrega estarà exempta.

  2. L'entrega efectuada pel titular de la interfície:

    • Si el clienta es troba en el mateix Estat en què se situaven inicialment els béns, l'entrega es localitzarà en este Estat membre.

    • Si els béns són expedits a un Estat membre diferent, s'aplicaran les regles de localització de les vendes intracomunitàries a distancia.