Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes a distancia de béns importats import del qual excedisca 150 euros

Hem de distingir si la importació es realitza en l'Estat membre de destí final dels béns o en un Estat membre diferent.

 1. Si l'Estat membre d'importació és l'Estat membre de destí final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distancia:

   La venda a distancia no estarà subjecta a la Unió Europea.

  2. Importació:

   La importació no estarà exempta i haurà de pagar-se l'IVA corresponent en el moment de la importació.

 2. Si l'Estat membre d'importació és diferent de l'Estat membre de destí final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distancia:

   La venda a distancia es localitzarà en l'Estat membre en el que finalitze el transporte amb destinació client i no podrà incloure's en el règim d'importació ( IOSS ).

  2. Importació.

   La importació no estarà exempta i haurà de pagar-se l'IVA corresponent en el moment de la importació.