Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Vendes a distancia de béns importats import del qual no excedisca 150 euros

Hem de distingir si la importació es realitza en l'Estat membre de destí final dels béns o un Estat membre diferent.

 1. Si l'Estat membre d'importació és l'Estat membre de destí final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distancia:

   • Quan s'aplique el règim d'importació ( IOSS ): la venda a distancia es localitzarà en l'Estat membre en el que finalitza el transporte, en este cas l'Estat membre d'importació.

   • Quan no s'aplique el règim d'importació (IOSS): la venda a distancia no es localitzarà a la Unió Europea.

  2. Importació:

   • Quan s'aplique el règim d'importació (IOSS): la importació estarà exempta.

   • Quan no s'aplique el règim d'importació (IOSS): la importació no estarà exempta i haurà de pagar-se l'IVA corresponent en el moment de la importació.

 2. Si l'Estat membre d'importació és diferent de l'Estat membre de destí final dels béns:

  1. Lloc de realització de la venda a distancia:

   La venda a distancia es localitzarà en l'Estat membre en el que finalitze el transporte amb destinació client.

  2. Importació:

   • Quan s'aplique el règim d'importació (IOSS): la importació estarà exempta.

   • Quan no s'aplique el règim d'importació (IOSS): la importació no estarà exempta i haurà de pagar-se l'IVA corresponent en el moment de la importació.