Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Adquisicions intracomunitàries

La base imposable de les adquisicions intracomunitàries de béns es determinarà d'acord amb el disposat per a les entregues de béns i prestacions de servicis.

En les operacions assimilades per transferència de béns, es determinarà d'acord amb el disposat per a l'autoconsum de béns.

Quan es tracti d'adquisicions gravades per l'IVA espanyol perquè el destinatari comunique un NIF-IVA espanyol i no hagen sigut gravades en l'Estat membre d'arribada, la base imposable serà la corresponent a les adquisicions intracomunitàries que no s'hagen gravat en l'Estat membre d'arribada del transporte dels béns.