Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Capítol 4. Subjectes passius. Repercussió. Merite. Base imposable i Tipus impositiu

  1. Qui estan obligats a declarar. Subjectes passius
  2. Repercussió de l'impost al destinatari
  3. Quan es produïxen les operacions a l'efecte de l'impost. Merite
  4. Import sobre el qual s'aplica el tipus impositiu. Base imposable
  5. El tipus impositiu
  6. Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol