Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Quan es produïxen les operacions a l'efecte de l'impost. Merite

La meritació és el moment en què s'entén realitzada l'operació subjecta a l'impost i el que determina la normativa aplicable a l'efecte de subjecció, tipus impositius, exempcions, etc.

  1. Entregues de béns i prestacions de servicis
  2. Adquisicions intracomunitàries
  3. Importacions