Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Importacions

La meritació de l'impost es produïx:

  • Quan haguera tingut lloc la meritació dels drets d'importació que, segons el Codi Duaner, es meriten en el moment de la presentació i acceptació de la declaració duanera.

  • En el cas d'abandone del règim de depòsit diferent del duaner, quan s'abandone el règim.

  • En les operacions assimilades a les importacions, quan tinguen lloc les circumstàncies que determinen la seua realització.