Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

El tipus impositiu

El tipus és el percentatge que s'aplica sobre la base imposable per a obtindre la quota.

El tipus aplicable a cada operació serà el vigent en el moment de la meritació.

La Llei de l'IVA establix un tipus general i dos tipus reduïts per a donar un tractament favorable a determinades operacions, que pot consultar en el següent quadre-resum.

Tipus impositiu general:

El tipus general de l'impost vigent és el 21 per cent.

Tipus impositius reduïts

Els tipus reduïts vigents són el 10 per cent i el 4 per cent  (també s'aplica el 5% i el 0% a determinades operacions).

  1. Tipus impositiu reduït del 10 per cent
  2. Tipus impositiu reduït del 4 per cent
  3. Tipus impositiu del 5 per cent
  4. Tipus impositiu del 0 per cent