Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Activitats en les que han d'utilitzar-se els béns i servicis

Els béns o servicis han d'utilitzar-se en la realització d'activitats que generen el dret a deducció, és a dir, en la realització de les següents operacions:

 1. Operacions efectuades en el territori d'aplicació de l'impost :

  1. Entregues de béns i prestacions de servicis subjectes i no exemptes.

  2. Prestacions de servicis valor del qual estiga inclòs en la base imposable de les importacions de béns.

  3. Les operacions exteriors exempts per exportació i assimilades o relatives a zona franca, depòsit franc i altres depòsits o règims duaners i fiscals i per destinar-se a un altre Estat membre.

  4. Les entregues de béns exemptes efectuades pel proveïdor subjacent a l'empresari o professional que facilite l'entrega a través de la interfície digital.

  5. Els servicis prestats per agències de viatges que estiguen exempts de l'impost per realitzar-se fora de la Comunitat.

 2. O peraciones realitzades fora del territori que originarien el dret a la deducció si s'hagueren efectuat a l'interior del mateix.

  Exemple:

  Els servicis prestats per un advocat espanyol a una empresa francesa donen lloc a una operació localitzada a França per tindre el destinatari la sede de la seua activitat en este territori i, per tant, no subjecta a l'IVA espanyol. No obstant això, l'advocat pot deduir l'IVA suportat en el territori d'aplicació de l'IVA espanyol perquè este servici originaria el dret a la deducció si s'haguera efectuat en el territori d'aplicació de l'impost.

 3. Operacions d'assegurança, bancàries o financeres, que estarien exemptes si s'hagueren realitzat en el territori d'aplicació de l'impost, quan el destinatari estiga establit fora de la Comunitat o que estes operacions estiguen directament relacionades amb exportacions fora de la Comunitat i s'efectuen a partir del moment en què els béns s'expedisquen amb la condició destí.