Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits per a la deducció

Per poder deduir l'IVA suportat han de donar-se els següents requisits simultàniament:

  1. Les quotes suportades han de tindre la consideració legal de deduïbles
  2. Qui pot efectuar la deducció
  3. Que l'IVA haja sigut suportat en adquisicions de béns o servicis utilitzats en l'activitat empresarial o professional
  4. Quotes no deduïbles per Llei
  5. Justificants necessaris per a efectuar la deducció
  6. Activitats en les que han d'utilitzar-se els béns i servicis