Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Funcionament

Este règim especial és de caràcter optatiu i permet endarrerir la meritació i la consegüent declaració i ingrés de l'IVA transferit fins el moment del cobrament als seus clientes.

Com contrapartida al retard de l'ingrés de l'IVA transferit, s'endarrerix igualment la deducció de l'IVA suportat en les seues adquisicions fins al moment que s'efectue el pagament als seus proveïdors.

No obstant això, s'establix com a límit tant per a la meritació de l'impost com per al naixement del dret a la deducció la data del 31 de desembre de l'any immediatament posterior al que es realitze l'operació.