Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial del criteri de caixa

  1. Funcionament
  2. Requisits subjectius
  3. Requisits objectius
  4. Contingut
  5. Obligacions formals
  6. Supòsits de crèdits incobrables i declaració de concurs