Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Requisits objectius

Es pot aplicar el RECC a totes les operacions realitzades en el territori d'aplicació de l'impost excepte a les següents:

  1. Les acollides als règims especials simplificat, de l'agricultura, ramaderia i pesca, del recàrrec d'equivalència, de l'or d'inversió, als règims especials aplicables a les vendes a distancia i a determinades entregues interiors de béns i prestacions de servicis i del grup d'entitats.

  2. Les exportacions i les entregues intracomunitàries de béns.

  3. Les adquisicions intracomunitàries de béns.

  4. Els supòsits d'inversió del subjecte passiu.

  5. Les importacions i operacions assimilades a les importacions.

  6. Els autoconsums de béns i servicis.