Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Causes determinants de la pèrdua del dret al règim especial

El règim especial del grup d'entitats es deixarà d'aplicar per les següents causes:

  1. La concurrència de qualsevol de les circumstàncies que determinen l'aplicació del mètode d'estimació indirecta.

  2. L'incompliment de l'obligació de confecció i conservació del sistema d'informació específic d'este règim.

La cessació en l'aplicació del règim especial del grup d'entitats motivat per les causes esmentades anteriorment produirà efectes durant el període de liquidació en què concórrega alguna d'aquestes circumstàncies i en els següents, havent del total de les entitats integrants del grup complir el conjunt de les obligacions generals establides en la normativa de l'impost a partir d'este període.

En el cas que una entitat pertanyent al grup es trobara al final de qualsevol període de liquidació en situació de concurs o en procés de liquidació, quedarà exclosa del règim especial del grup des d'este període.