Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Règim especial del grup d'entitats

  1. Requisits subjectius
  2. Condicions per a l'aplicació del règim especial
  3. Causes determinants de la pèrdua del dret al règim especial
  4. Contingut
  5. Obligacions específiques