Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Formes de presentació

ModelPer ingressarPer retornarA compensar o sense activitat
303 La presentació és obligatòria per via electrònica 
322, 353, 369, 308,
341
S'establix la presentació obligatòria per via electrònica per a estos models
309 La presentació serà amb caràcter general per via electrònica.
Els subjectes passius no obligats a la utilització de certificat electrònic podran presentar la predeclaració que s'ha d'obtindre a través del programa d'ajuda (sense certificat), que li permetrà generar la declaració mitjançant el servici d'impressió:
En qualsevol entitat de depòsit situada en territori espanyol que actue com a col·laboradora en la gestió recaptatòria. --- ---
390 Electrònicament per Internet