Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Concepte de pagament transfronterer

Un pagament es considerarà transfronterer quan l'ordenant estiga ubicat en un Estat membre i el beneficiari estiga situat en un altre Estat membre o en un país o territori tercer.

A estos efectes, es considera que l'ordenant es troba ubicat en l'Estat membre que corresponga:

  1. Al número IBAN del compte de pagament de l'ordenant o a qualsevol altre mitjà identificatiu que permeta identificar inequívocament i proporcionar la ubicació de l'ordenant, o en absència d'estos mitjans identificatius.

  2. Al codi BIC o a qualsevol altre codi identificador de l'entitat que identifique inequívocament i proporcioneu la ubicació del proveïdor de servicis de pagament que actue en nom de l'ordenant.

Pel que es refereix a al beneficiari, es considerarà que està ubicat en l'Estat membre o tercer territori o país que corresponga:

  1. Al número IBAN del compte de pagament del   beneficiari  o a qualsevol altre mitjà identificatiu que permeta identificar inequívocament i proporcionar la ubicació del beneficiari, o en absència d'estos mitjans identificatius.

  2. Al codi BIC o a qualsevol altre codi identificador de l'entitat que identifique inequívocament i proporcioneu la ubicació del proveïdor de servicis de pagament que actue en nom del beneficiari.

• Pagaments transfronterers exclosos de l'obligació de declaració

No es declararan els pagaments transfronterers quan, en el transcurs d'un trimestre natural, el proveïdor de servicis de pagament no preste al mateix beneficiari servicis de pagament que corresponguen a més de 25 pagaments transfronterers.