Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Termini i forma de presentació del model 379

El model 379 tindrà periodicitat trimestral i haurà de presentar-se, respecte dels pagaments transfronterers realitzats en cada trimestre natural, fins la fi del mes següent al del trimestre corresponent.

La presentació del model 379 s'efectuarà obligatòriament per via telemàtica a través d'Internet.