Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Capítol 10. Obligacions formals dels subjectes passius de l'IVA: Factures i Llibres Registre

  1. Obligacions del subjecte passiu
  2. Obligacions censals
  3. Obligacions en matèria de facturació
  4. Obligacions en matèria de Llibres Registre a l'IVA
  5. Qüestiones més freqüents plantejades en este capítol