Saltar al contingut principal
Manual pràctic IVA 2023.

Excepcions a l'obligació de gestió de llibres

Estan exonerats de portar Llibres registre els subjectes passius ocasionals per realitzar entregues intracomunitàries de mitjans de transport nous. Existixen particularitats en els règims especials recollides en el capítol 6  i en el capítol 7  d'este Manual.