Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Condicions generals per a la presentació electrònica

Per a poder presentar de forma electrònica per Internet el model 200 a través de la Seu electrònica de l'Agència Tributària, serà necessari que:

  1. El contribuent dispose de Número d'Identificació Fiscal (NIF).

  2. La presentació electrònica es realitze utilitzant un certificat electrònic reconegut emés conforme a l'establit en la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de Signatura Electrònica, i que siga admés per l'Agència Tributària conforme al disposat en l'Ordre HAP/800/2014, de 9 de maig, per la qual s'establixen normes específiques sobre sistemes d'identificació i autenticació per mitjans electrònics amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    Els procediments de sol·licitud, revocació i renovació dels esmentats certificats electrònics dependran de les condicions establides per cada Autoritat de Certificació admesa per l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

    En els casos en què la presentació electrònica es realitze per apoderats o col·laboradors socials, seran estos que hauran de disposar del seu certificat electrònic reconegut.

  3. El contribuent o, en el seu cas, el presentador de la declaració, complimente el formulari d'ajuda (Societats WEB) mitjançant el qual es generarà el fitxer amb la declaració a enviar, o efectue la transmissió d'un fitxer validat que s'haguera generat amb altres mitjans compatibles.