Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Servici d'ajuda Societats WEB

  • El servici d'ajuda Societats Web permet l'accés directe al servidor de l'AEAT per a tramitar i presentar la declaració de l'impost, sense necessitat d'haver de baixar un programa d'ajuda en un ordinador.

    D'esta manera, utilitzant qualsevol dispositiu electrònic que permeta la seua connexió amb este servidor, pot procedir-se a complimentar la declaració de l'impost sobre societats. Si no disposa de totes les dades per a la presentació de la declaració, Societats Web li permet guardar les modificacions que haja realitzat perquè quan accedisca posteriorment des de qualsevol dispositiu puga continuar complimentant la declaració amb les dades pendents, modificar estes dades o, fins i tot, complimentar una nova declaració.

  • Des d'este formulari pot accedir a l'ajuda específica de cada apartat de la declaració polsant sobre el botó «Ajuda» que es troba situat en l'agrane de Ferramentes de l'aplicació. Este botó obrirà l'apartat corresponent de l'ajuda en el que es trobe situat. El botó «Apartats» li permetrà navegar per la declaració per a accedir directament a les caselles que precise complimentar.

  • També pot realitzar simulacions de possibles declaracions de l'impost sobre societats mitjançant el servici «Societats WEB Open (Simulador)». El seu accés és no autenticat, de manera que no es requerix certificat electrònic.

    Els càlculs i proves realitzats amb este programa no li permetran presentar les declaracions de Societats efectuades, ja que per això és necessari utilitzar Societats WEB.

  • Finalment, pot disposar de les dades fiscals per a l'emplenament de la declaració de l'impost sobre societats.

    Estes dades fiscals tindran caràcter informatiu i el seu objectiu és assistir en el correcte emplenament de l'autoliquidació de l'impost sobre societats.