Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Validació i vista prèvia de la declaració

 • Una vegada complimentada la declaració, polsant el botó «Validar declaració» es realitza una comprovació de l'estat de la declaració. Esta comprovació es pot realitzar en qualsevol moment d'emplenament de la declaració. En qualsevol cas, esta revisió s'efectuarà automàticament quan se seleccione «Firmar i enviar».

 • En la validació de la declaració, es presentarà una llesta amb els avisos, advertències o errors trobats:

  • És convenient que revise els avisos i advertències que es presenten.

  • Si existixen errors no es permetrà la generació del fitxer.

  • Les advertències notifiquen una omissió de dades de la qual esmena podria ser requerida posteriorment per part de l'Administració Tributària. 

 • Si el desitja pot accedir també a la vista prèvia de la declaració.

  Recorde:

  Pot realitzar simulacions de possibles declaracions de Societats mitjançant el servici «Societats WEB Open (Simulador)». No obstant això, els càlculs i proves realitzats amb este programa no li permetran presentar les declaracions de Societats efectuades, ja que per això és necessari utilitzar el servici d'ajuda Societats WEB.