Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Sense personalitat jurídica

Dins d'este apartat s'inclouen les següents entitats:

  • Els fons d'inversió.

  • Les unions temporals d'empreses.

  • Els fons de capital-risc, i els fons d'inversió col·lectiva de tipus tancat.

  • Els fons de pensions.

  • Els fons de regulació del mercat hipotecari.

  • Els fons de titulització.

  • Els fons de garantia d'inversions.

  • Les comunitats titulars de muntes veïnals en mà comuna.

  • Els Fons d'Actius Bancaris.