Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Contribuents amb vaixells no registrats

Regulació: Article 113.3 LIS

Quan el règim fora aplicable a contribuents amb vaixells no registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, l'increment del percentatge del tonatge net dels esmentats vaixells respecte del total de la flota de l'entitat acollida al règim especial, qualsevol que fora la seua causa, no impedirà l'aplicació de l'esmentat règim a condició de què el percentatge mitjà del tonatge net de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea respecte del tonatge net total referit a l'any anterior al moment en què es produïx l'esmentat increment, es mantinga durant el període dels tres anys posteriors.

Esta condició no s'aplicarà quan el percentatge del tonatge net de vaixells registrats en Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea siga almenys del 60 per cent.