Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Contribuents amb vaixells no registrats

Regulació: Article 113.3 LIS

Quan el règim anara aplicable a contribuents amb vaixells no registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, l'increment del percentatge del tonatge net d'estos vaixells respecte del total de la flota de l'entitat acollida al règim especial, qualsevol que anara seu causa, no impedirà l'aplicació d'este règim amb la condició que el percentatge mitjà del tonatge net de vaixells registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea respecte del tonatge net total referit a l'any anterior al moment en què es produïx este incremente, es mantinga durant el període dels tres anys posteriors.

Esta condició no s'aplicarà quan el percentatge del tonatge net de vaixells registrats a Espanya o en un altre Estat membre de la Unió Europea siga com a mínim del 60 per cent.