Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Règim de les entitats navilieres en funció del tonatge

  1. Àmbit d'aplicació
  2. Determinació de la base imposable pel mètode d'estimació objectiva
  3. Tipus de gravamen i quota
  4. Pagaments fraccionats
  5. Aplicació del règim
  6. Renuncia i incompliment del règim
  7. Obligacions formals
  8. Emplenament del model 200