Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

Les entitats que reunisquen els requisits de l'article 101 de la LIS per a ser considerades petites empreses , que durant el període impositiu hagen aplicat un o diversos dels incentius fiscals prevists en el Capítol XI del Títol VII de la LIS, hauran de marcar la casella [00006] «Incentius entitat de reduïda dimensió (Capítol XI, Títol VII LIS)» de la pàgina 1 del model 200.