Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)

Les entitats que reunisquen els requisits de l'article 101 de la LIS per a ser considerades empreses de reduïda dimensió, que en el període impositiu n'hagen aplicat un o diversos dels incentius fiscals previstos al Capítol XI del Títol VII del LIS, hauran de marcar la casella [00006] «Incentius entitat de reduïda dimensió (Capítol XI, Títol VII LIS)» de la pàgina 1 del model 200.