Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Emplenament del model 200

  1. Caràcters de la declaració (pàgina 1 del model 200)
  2. Determinació de la base imposable abans de la reserva d'anivellament (pàgina 13 del model 200)
  3. Determinació de la base imposable després de la reserva d'anivellament (pàgines 13 i 14 del model 200)
  4. Determinació de la quota íntegra (pàgina 14 del model 200)