Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable abans de la reserva d'anivellament (pàgina 13 del model 200)

Les entitats de reduïda dimensió que apliquen algun dels incentius fiscals prevists en el Capítol XI del Títol VII de la LIS diferents de la reserva d'anivellament, per a determinar seu base imposable (casella [00552]), hauran de realitzar els següents ajustaments fiscals:

  1. Llibertat d'amortització (caselles 00311 i 00312)
  2. Amortització accelerada (caselles 00313 i 00314)
  3. Pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de les possibles insolvències (caselles 00323 i 00324)