Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Determinació de la base imposable abans de la reserva d'anivellament (pàgina 13 del model 200)

Les entitats de reduïda dimensió que apliquen algun dels incentius fiscals previstos al Capítol XI del Títol VII de la LIS diferents de la reserva d'anivellament, per a determinar la seua base imposable (casella [00552]), hauran de realitzar els següents ajustaments fiscals: