Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de les possibles insolvències (caselles 00323 i 00324)

Quan les entitats de reduïda dimensió apliquen este incentiu fiscal en els termes de l'article 104 de la LIS, les petites empreses hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00323] i [00324] «Petites empreses pèrdues per deteriorament crèdits insolvències (art. 104 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [00323] d'augments, hauran d'incloure l'import de l'excés de les pèrdues per deteriorament comptabilitzades sobre les fiscalment deduïbles durant el període impositiu objecte de declaració.

  • I durant el període impositiu en què es produïsca la reversió de les pèrdues per deteriorament, estes entitats hauran d'incloure en la casella [00324] de disminucions l'import corresponent a esta reversió.