Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Pèrdues per deteriorament dels crèdits per a la cobertura de les possibles insolvències (caselles 00323 i 00324)

Quan les entitats de reduïda dimensió apliquen este incentiu fiscal en els termes de l'article 104 de la LIS, les empreses de reduïda dimensió hauran de realitzar els següents ajustaments en les caselles [00323] i [00324] «Empreses de reduïda dimensió pèrdues per deteriorament crèdits insolvències (art. 104 LIS)» de la pàgina 13 del model 200:

  • En la casella [00323] d'augments, hauran d'incloure l'import del excés de les pèrdues per deteriorament comptabilitzades sobre les fiscalment deduïbles en el període impositiu objecte de declaració.

  • I en el període impositiu en què es produïsca la reversió de les pèrdues per deteriorament, les esmentades entitats hauran d'incloure en la casella [00324] de disminucions el import corresponent a dita reversió.