Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Determinació de la base imposable després de la reserva d'anivellament (pàgines 13 i 14 del model 200)

  1. Càlcul de la base imposable després de la reserva d'anivellament (casella 01330)
  2. Ajustaments fiscals per l'aplicació de la reserva d'anivellament (caselles 01033 i 01034)
  3. Emplenament del quadre «Reserva d'anivellament »(pàgina 20 bis del model 200)
  4. Supòsits pràctics