Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Esquema de liquidació de l'Impost sobre Societats de les Societats Cooperatives

Líquid a ingressar o per retornar tenint en compte els resultats cooperatius i extracooperatius