Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Esquema de liquidació de l'impost sobre societats de les societats cooperatives

Líquid per ingressar o per retornar tenint en compte els resultats cooperatius i extracooperatius