Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021.

Capítol 11. Règim fiscal de les cooperatives

Les societats cooperatives que apliquen el règim fiscal regulat en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, hauran de tindre en compte a més dels aspectes generals de la normativa de l'impost sobre societats (recollits en el Capítol 5  i en el Capítol 6  d'este Manual relatius a la liquidació de l'Impost), les regles especials previstes en esta Llei 20/1990.

A tindre en compte:

Les normes del Capítol IV del Títol II («Regles especials aplicables en l'impost sobre societats ») i del Títol III («Dels socis i associats de les cooperatives ») de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, són aplicables a totes les cooperatives regularment constituïdes i inscrites en el Registre de Cooperatives, inclús en cas que incórreguen en alguna de les causes de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida.

  1. Classes de cooperatives
  2. Especialitats aplicables a les cooperatives en la liquidació de l'Impost
  3. Esquema de liquidació de l'impost sobre societats de les societats cooperatives