Saltar al contingut principal
Manual pràctic de Societats 2021

Capítol 11.Règim fiscal de les cooperatives

Les societats cooperatives que apliquen el règim fiscal regulat en la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre Règim Fiscal de les Cooperatives, hauran de tindre en compte a més dels aspectes generals de la normativa de l'Impost sobre Societats (recollits en el Capítol 5 i en el Capítol 6 d'este Manual relatius a la liquidació de l'Impost), les regles especials previstes en l'esmentada Llei 20/1990.

A tindre en compte:

Les normes del Capítol IV del Títol II («Regles especials aplicables en l'Impost sobre Societats») i del Títol III («Dels socis i associats de les cooperatives») de la Llei 20/1990, de 19 de desembre, són d'aplicació a totes les cooperatives regularment constituïdes i inscrites en el Registre de Cooperatives, fins i tot en el cas que incórreguen en alguna de les causes de pèrdua de la condició de cooperativa fiscalment protegida.

  1. Classes de cooperatives
  2. Especialitats aplicables a les cooperatives en la liquidació de l'Impost
  3. Esquema de liquidació de l'Impost sobre Societats de les Societats Cooperatives